2004-11-10

Flat tax

Andrew Sullivan påpekar idag två mycket viktiga argument för en så kallad flat tax. En skatt som drabbar alla lika, alla betalar lika hög procentsats av sin inkomst. Det finns inga undantag för företag eller högre skatt för höginkomsttagare.

Han bortser från alla ekonomiska argument men lyfter fram dessa två istället:

1) En flat tax ger ett hårt slag åt lobbyverksamheten. Om du ger en bransch en skattelättnad eller ett kryphål, så kommer andra också vilja ha det. Med en flat tax kan inga sådana tjänster erbjudas.

2) Staten är neutral mot sina medborgare. De favoriserar ingen genom lägre skatt utan alla behandlas lika.

Inga kommentarer: