2004-10-10

(s)-ministrar försvarar avreglering

Fd energiministrarna Björn Rosengren och Jörgen Andersson angriper idag LO-ekonomen Dan Andersson för att han inte tar med höjningen av energiskatterna när han utreder avregleringen på elmarknaden.

"Resultatet av den svenska avregleringen lät inte vänta på sig. Priset på el sjönk med mellan 30 och 40 procent de första åren för att sedan stiga något till följd av flera torrår som i princip tömt vattenmagasinen i Norden."

Inga kommentarer: