2004-10-03

Per T om kommunister och Persson

Per T Ohlsson skriver om att Persson nu släppt in kommunisterna i det allra heligaste, försvars- och säkerhetspolitiken. Det kan sammanfattas med att Perssons position är att ingen princip är för helig för att kunna brytas.

Lysande som vanligt.

Ni kan se Per T i Agenda nu kl 20.00, då han pratar om valen i Afganistan, Irak och USA.

Inga kommentarer: