2004-09-08

Snusa på

Bra jobbat av Christofer Fjellner som igår sålde snus i Europaparlamentet efter att EU slagit fast att deras förbud mot snus är lagligt.

Inga kommentarer: