2004-09-16

Hayek om bloggar

Nobelprisvinnaren FA Hayek är tyvärr död men det han beskrev om hur en ekonomi fungerar bäst kan till viss del kopplas till bloggfenomenet. En ekonomi fungerar bäst om den inte styrs centralt med direktiv och regleringar, ingen kan sitta på så mycket information så den kan styra en ekonomi lika effektivt som om alla delar får verka fritt. I en fri ekonomi uppkommer en spontan ordning och spontana samarbeten som inte kan styras centralt.

På samma sätt uppstår spontana samarbeten mellan bloggare. Ingen kontrollerar internet och ingen kontrollerar och bestämmer vem som ska samarbeta med vem. Den kraft som då sätts igång när till slut tusentals personer gräver i en story är mycket större än vad något centralt styrt mediebolag kan uppbringa.

Inga kommentarer: