2004-08-08

Hur blev det med bouncen?

Jag försökte för några dagar sedan luska i om det blev någon sk bounce för John Kerry efter konventet. Ett hopp uppåt i opinionsundersökningarna som är vanliga efter konventen. Det visade sig att bouncen var minimal, möjligen två tre procentenheter. Nu har det kommit ytterligare några undersökningar som vi kan kolla på.

Namn på undersökare / Skillnad från förra mätningen

Fox News +4% (Kerry leder med 5%)
IBD/TIPP +1% (Kerry leder med 6%)
Dem Corps +2% (Kerry leder med 7%)

Som ni kan se så verkar siffrorna stämma med de tidigare mätningarna. Som jag nämnde så kan den dåliga bouncen bero på det rekordstora antalet väljare som redan har bestämt sig för vem de ska rösta på. Men det kan ju naturligtvis vara så också att konventet helt enkelt inte blev någon framgång. Det som motsäger det är att Kerry avancerat rejält i vad väljarna tycker honom personligen, hur de tror han kan hantera ekonomin, terrorism, irak osv.

Inga kommentarer: