2004-08-09

Häll Eriksson är chockad

Kriminalvårdens chef Lena Häll Eriksson är chockad över den korruption som finns bland personalen. Ett förslag för att få bukt med det är mer utbildning av personalen, så de inser vad de ställer till med...

I övrigt är det två viktiga områden som ska åtgärdas. Bättre skalskydd (murar och stängsel), vilket verkar behövas eftersom det verkar som om att dagens fängelser kan köras sönder med en Nissan. Det andra är bättre riskbedömning av fångarna.

Thomas Bodström säger också att han har fullt förtroende för Lena Häll Eriksson och att hon ska få fortsätta det arbete hon nu påbörjat.

Jag kan inte låta bli att hela tiden ställa mig frågan; varför händer något först nu? Varför har inte det här åtgärdats mycket tidigare under Bodströms tid, om han nu är så handlingskraftig som han själv säger. Och varför har ingenting hänt efter Kumla-rymningen? Och det verkar inte heller som det vidtogs speciellt många åtgärder efter Hallrymningen. Lena Häll Eriksson är ansvarig för det, varför sitter hon kvar? Hur kan man misslyckas mer som chef för kriminalvården, än att inget åtgärda fören den tredje stora rymningen inom ett halvår.

Inga kommentarer: