2004-07-31

Jävla bönder

Hela natten har det förhandlats i Geneve trots att tidsgränsen egentligen har gått ut. Det är WTO som försöker få den så kallade Doha-rundan på fötter igen efter avbrottet i Cancun. Det verkar som om de är överens om det mesta förutom just skydd av jordbruket. Tidigare har det varit EU som varit den värsta boven vad gäller jordbruket, men de har tydligen gett efter en del och då har istället Japan och Schweiz klivit fram och bjuder på hårt motstånd.

Skulle förhandlingar gå i hamn innebär det drygt 4000 miljarder kr extra till världsbudgeten tom 2015, varav merparten kommer hamna i de fattigaste länderna.

Jag har svårt att förstå den otroliga kärleken till de egna bönderna. Varför är de världens viktigaste yrkesgrupp? Dessutom gynnas de inte av skyddet. EU-bönder har lägre ersättningar i förhållande till omvärlden, och samtidigt får vi konsumenter dyrare och sämre proukter och allt detta betalar vi hundratals miljarder för.

Inga kommentarer: