2004-07-12

Dyraste arbetskraften i EU

Det är Sverige som toppar den listan, tätt följa av Danmark och Tyskland.

Månadskostnaden i Sverige är 4072 euro, i Danmark 3922 euro och hos våra grannar på andra sidan Östersjön, Estland, 562 euro.

Om det var så här pga våra höga löner som har tillkommit tackvare en extrem tillväxt så hade det inte varit lika dåligt. Nu är det dock så att vi samtidigt ligger lågt i löner jämfört med tex Tyskland. Det är alltså olika skatter som arbetsgivaravgiften som pressar upp kostnaden.

Vi har alltså låga löner (dåligt för löntagarna) och höga arbetskostnader (dåligt för företagen). Låter som ett mycket smart sätt att konkurrera om högutbildad arbetskraft och nya företag, i denna allt mer globaliserade världen.

Inga kommentarer: