2004-06-07

10-90 ekonomi

Pontus Braunerhjelm är forskningsledare på SNS och professor i nationalekonomi på Linköpings universitet. Han har kommit ut med en studie som visar att sedan 1994 så är 90 procent av de nya jobb som skapats varit låglönejobb (mindre än 250 000 kr om året). I USA är motsvarade siffra cirka 50 procent.

Jag har inte läst studien, och är inte ekonom, så jag ska inte uttala mig för tvärsäkert, men detta borde vara ett problem både på kort och lång sikt. På kort sikt, mindre pengar att konsumera och därmed mindre skatteintäkter (vilket naturligtvis är dåligt på lång sikt också). Och på lång sikt så borde det finns stor risk att den här typen av jobb konkurreras ut av andra länder med lägre lönekostnader.

Sverige ska inte konkurrera med låga löner utan en högutbildad befolkning. Det kommer ge oss de nya jobb som växer fram. Det verkar inte vara speciellt smart att slåss med Kina och Vietnam om jobben.

Inga kommentarer: